NOWE SZTUKI WIZUALNE 2


 NOTA PRASOWA

facebook

KONKURS

 

english below


BĄDŹ VJEM!

   Dzieci z regionu poraz drugi staną się VJ’ami – ruszył projekt Nowe Sztuki Wizualne 2, który potrwa do 31 października 2017 r.

Pierwsza edycja Nowe Sztuki Wizualne miała miejsce w 2016 r. i obejmowała zajęcia dla dzieci w wieku 8-15 lat z siedmiu miast regionu warmińsko-mazurskiego.
Podczas zajęć dzieci nie tylko zapoznają się z historią tematu, ale także zostają zaangażowane w proces tworzenia.

   Vjing jest to obrazowanie muzyki za pomocą filmów wideo z wykorzystaniem nowych mediów.  DJ tworzy muzykę z krótkich fragmentów dźwięków, a VJ pracuje z materiałem wideo.

Fundacja „Przestrzeń Sztuki Wizualnej”  1go września 2017 roku rozpoczęła projekt,                       

w ramach którego uczniowie w wieku od 8 do 15 lat biorą udział w darmowych lekcjach z tego zakresu.

Zadanie obejmuje 50 godzin zajęć z  nowych technologii wizualnych wykorzystywanych

w kulturze i sztuce – lekcje, prezentacje oraz konkurs, wystawa w planetarium i konferencja prasowa.

Podczas wystawy i na zajęciach  specjalnym gościem będzie VJ z Japonii: VJ Sinarisama,

który przyleci z Japonii na SPACE VJ MEETING 3.

Chociaż VJ’ing to nowa forma sztuki związana z filmami video,to jego historia sięga początków
cywilizacji, kiedy to próbowano wykorzystywać obraz by ilustrować na przykład sztukę teatralną.

Efekt pracy Dj’a wychodzi z głośników, natomiast VJ wyświetla z projektora na dużych ekranach,
budynkach, przedmiotach lub specjalnych konstrukcjach. Dzięki nowym technologiom może także pracować na ekranach LED.
Przed występem VJ przygotowuje materiały i miksuje je na żywo do granej muzyki. Najczęściej wykorzystywane są krótkie filmy, często trwające tylko 1 sekundę -VJ powtarzając go wiele razy oraz obrabiając go w odpowiednich programach nadaje mu nową jakość.

Vjing to forma sztuki współczesnej, której popularyzacją zajmuje się olsztyńska fundacja „Przestrzeń Sztuki Wizualnej” z siedzibą w olsztyńskim planetarium.
W tym roku poraz drugi dzięki finansowaniu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o VJ’ingu będą mogły się dowiedzieć dzieci z następujących wsi:

Purda- Zespół Szkolno-Przedszkolny- 26 i 27-09-2017

Sątoczno- Szkoła Podstawowa im. J.P.II- 04-10-2017.

Łankiejmy- Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika- 05-10-2017.

Grzęda- Szkoła Podstawowa im. Polskiego Towarzystwa Leśnego- 17-10-2017.

Dywity- Szkoła Podstawowa im. Gazety Olsztyńskiej i Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia (razem z gościem z Japonii VJ Sinarisama)- 24-10-2017.

Tuławki- Szkoła Podstawowa (razem z gościem z Japonii VJ Sinarisama)- 26 i 27-10-2017.

 

Zajęcia będą prowadzić eksperci, a dzięki wsparciu sponsorów,  w konkursie będą do wygrania programy do VJ’ ingu.

Od Resolume główna nagroda: Resolume Avenue, od Neuromixer: AVMixer Pro , od Tagtool 3 licencje na program Tagtool.

Planeta11 także przygotowała specjalne prezenty, m.in. 6 abonamentów dla szkół na 1 miesiąc.

A także MPEC przygotował coś dla dzieci- 10 kompletów gażetów, m.in. światełka odblaskowe.

Konferencja prasowa wraz z prezentacją szkół  20 września w Planetarium w Olsztynie w sali konferencyjnej na dole od godziny 12:00 do 14:00 (event: https://www.facebook.com/events/120830611909943). 

Podczas konferencji:


1. Prezentacja fundacji „PRZESTRZEŃ SZTUKI WIZUALNEJ” i projektu „NOWE SZTUKI WIZUALNE 2”, prezentacja szkół biorących udział w projekcie- mgr Jarosław Bałabański- Fundator i Prezes Fundacja „PRZESTRZEŃ SZTUKI WIZUALNEJ”


2. Prezentacja: Wizualny umysł dziecka- mgr Agnieszka Anna Włodarska


3. Prezentacja: Edukacja poprzez wolontariat- Michał Szulc- ESER PIONIER.

31 października otwarcie wystawy pokonkursowej z pracami dzieci. Gościem specjalnym wystawy będzie VJ Sinarisama z Japonii, z którym wszyscy stworzą wspólny projekt (event: https://www.facebook.com/events/113620266001198).

 

Celem projektu jest kształtowanie kompetencji cyfrowych – umiejętności posługiwania się
programami do obróbki wizualnej, poznanie technik nowych mediów oraz stworzenie przestrzeni
do ekspresji twórczej przy pomocy technologii. Zajęcia będą odbywać się we wrześniu i pażdzierniku w szkołach.

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Autor projektu: Jarosław Bałabański (VJ DIABLOS)

Patroni medialni projektu: Express Olsztyn, Gazeta Olsztyńska, Orientacja, TV Mazury.
Opieka medialna TVP 3 Olsztyn.

Express Olsztyn pisze

 

Dziękujemy za wsparcie!

Wiecej informacji wkrótce.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

vas@spacevjmeeting.net lub tel.: 661 825 683

vas team

 


ENGLISH:


Be VJ!


Children from the region will become VJs - project launched by New Visual Arts2.


Vjing is illustrating the music with video images. DJ makes music with short fragments of tunesand VJ works with video materials.


The Visual Art Space foundation launched an educational project (sept.1-oct.31), during which pupils aged 8 to15 can take part in free classes in this field. The project includes 50 hours of classes coveringnew visual technologies currently used in culture and art – classes, presentationsand artistic competitions.

VJ Sinarisama from Japan will join lectures  and exhibition @Planetarium.

Although VJing is a new art form associated with videos, its origins date back to the beginningsof our civilization, when people tried to use images to illustrate a theatre play, for instance. Theresult of DJ's work comes out of the speakers, while VJ creates images projected on largescreens, buildings, objects or special structures. Before the performance, a VJ prepares sourcematerials and mixes them live to given music. Short films are among most frequently usedsources, often lasting only a second - VJ repeats the sequence many times and processes itusing relevant software in order to give it a new quality.


Vjing is a form of contemporary art and in Olsztyn it is being popularized by the "Visual ArtSpace" foundation with headquarter @Planetarium Olsztyn.

This year, for the second time thanks to the funding from the Provincial Government of Warmiaand Mazury, VJing is going to reach children in few villages of Warmia-Masuria. Classes are scheduled for september and october.

The classes are going to be conducted by Polish experts.

Thanks to the support of sponsors, we haveprepared great prizes for contestants, including VJ software: Resolume Avenue from RESOLUME and from Neuromixer: AVMixer Pro.
And a free session for kids in the Planetarium. From Planeta11 we have few gifts too.

The objective of the project is to develop digital competence - skills in processing images using software, learn new media techniques and create space for creative expression using availabletechnology.

"We want to help youngpeople understand the new digital world that surrounds them. Presentation of new visual artsand achievements of international artists, learning the basics of VJing and getting acquaintedwith technical capabilities will allow them to better navigate in the contemporary world." -
Summarizes Jarosław Balabanski, Founder and CEO of the "Visual Art Space" Foundation.

Project by: Jaroslaw Balabanski (VJ DIABLOS)

Thank you for support us!

vas team
more info:

vas@spacevjmeeting.net


This post is also available in: angielski